ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนธรรม สภากาชาดไทย
image-card

21 กรกฎาคม 2565
SHARE

ประกาศสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนธรรม สภากาชาดไทย

ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


ตามประกาศสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศสำนักงานจัดหารายได้ โครงการจ้างก่อสร้าง และปรับปรุง/ซ่อมแซมตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทยด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดหารายได้ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

 

                            อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่