ติดต่อเรา

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

Donation HUB "รับ" เพื่อ "ให้"

1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1-3 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2256 4440 - 3 , 0 2255 9911

โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

อีเมล pr-fund-rc@hotmail.comติดขอรับใบเสร็จ
ติดตามเราได้ที่