;
ประวัติงานออกร้านคณะภริยาทูต
วันที่เผยแพร่ 30-05-2564

การจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต เป็นกิจกรรมหารายได้ กิจกรรมหนึ่งที่ทางสภากาชาดไทย ได้รับการสนับสนุนจากคณะทูตานุทูต และภริยาทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของงานกาชาดประจำปี โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2510 ณ บริเวณรอบสระน้ำสวนอัมพร มีสถานทูตเพียงไม่กี่ประเทศร่วมกันนำผลิตภัณฑ์มาออกร้าน แต่กลับเป็นที่สนใจของประชาชนที่มาเที่ยวงานกาชาดในปีนี้เป็นอย่างมาก


ต่อมาการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะภริยาทูตและสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ เข้าร่วมออกร้านมากขึ้น ดังนั้นสถานที่จัดงานเดิมจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อคณะทูตานุทูต และภริยาที่มาร่วมจัดงานได้ดีพอ รวมทั้งไม่สามารถรองรับประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงได้ย้ายสถานที่ออกมาจัดงานที่บริเวณตึกบริพัตร สภากาชาดไทย ในปี 2516 และได้ย้ายสถานที่จัดงานอีกครั้ง มาจัดงานที่สถานเสาวภา ในปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งในปี 2545 ได้ย้ายมาจัดงานที่สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง หรือสนามเสือป่า ปี พ.ศ.2549 ได้ย้ายมาจัดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน จนถึงปัจจุบัน มีสถานทูตต่างๆ เข้าร่วมออกร้านมากกว่า 59 ประเทศ


นอกจากการจัดกิจกรรมออกร้านคณะภริยาทูตแล้ว ในแต่ละปีคณะกรรมการคณะภริยาทูต ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์หารายได้พิเศษอื่นๆ อาทิ การจัดแสดงแฟชั่นโชว์การกุศล การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การแข่งขันเทนนิสการกุศล เป็นต้น ทั้งนี้เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นำไปใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ สมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้ในทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นต้น

แกลลอรี่
ติดตามเราได้ที่