๒ เม.ย. ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
image-card

02 เมษายน 2567
SHARE

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน