บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล
image-card

27 กันยายน 2564
SHARE

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ Mask KF94 จำนวน 140 ห่อ Mask 3layer 30 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 340 หลอด จากคุณอภิชัย จิตต์สังวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด คุณพรเพ็ญ บุญสาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณกนิษฐา ชิวปรีชา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ใช้ในการป้องกันการดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่