Donation HUB มอบรถเข็นวีลแชร์เพื่อผู้ยากไร้ผ่านเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา
image-card

29 เมษายน 2567
SHARE

นางสาววรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางด้านเคลื่อนไหวร่างกายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” 


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่