แถลงข่าวงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
image-card

23 พฤศจิกายน 2566
SHARE

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นันทนาการลุมพินี สวนลุมพินี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้านครหลวง ร่วมงานแถลงข่าว “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และ www.redcrossfair.com