ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันกาชาด 100 ปี 8-18 ธันวาคมนี้ ณ สวนลุมพินี
image-card

21 สิงหาคม 2566
SHARE

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 ติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมจัด "งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566" ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" #RedCrossFairCenturyOfCharity กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.redcrossfair.com