งานวันกาชาด 100 ปี ชวนนุ่งโจงห่มไทย เดินชอป ณ สวนลุมพินี 8-18 ธันวาคมนี้
image-card

21 มิถุนายน 2566
SHARE

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด "งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566" ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" #RedCrossFairCenturyOfCharity นับเป็นปีพิเศษงานกาชาด 100 ปี เชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง...ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.redcrossfair.com