พิธีเปิดเปิดงานกาชาดประจำปี2565
image-card

08 ธันวาคม 2565
SHARE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.37 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ พลับพลาพิธี ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

งานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event ระหว่างออนกราวน์ที่สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. ทั้งนี้รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก และให้ผู้มาเที่ยวงานกาชาดนำกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเที่ยวงานกาชาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.redcrossfair.com