ประกาศเปิดจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2565 (ขยายวันเปิดจองพื้นที่)
image-card

30 ตุลาคม 2565
SHARE

📢 ประกาศจากกองอำนวยการจัดงานกาชาด เรื่อง ขยายวันเปิดจองพื้นที่ร้านค้างานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี 📢 (รอบที่ 2)


ตามที่กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประกาศเปิดจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2565

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน รูปแบบ Onground ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.redcrossfair.com


***ผู้ที่รับผิดชอบการจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2565 จะดำเนินการโดย “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” เท่านั้น!!


----------------------------------------------

📌 เปิดให้จองพื้นที่ร้านค้างานกาชาด (รอบที่ 2) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ) พื้นที่ร้านค้าเฉพาะสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมีกำหนดการดังนี้

- เวลา 08.00-12.00 น . เปิดลงทะเบียนรับใบจอง

- เวลา 14.00-16.30 น . ดำเนินการจับสลากและประกาศผล พร้อมชำระเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า

----------------------------------------------


หมายเหตุ : สำหรับร้านอาหารปรุงสุกพร้อมทาน สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ Robinhood Delivery เป็นผู้ดำเนินการรับจองพื้นที่ร้านค้าอาหารปรุงสุกพร้อมทานในงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี


**หลักเกณฑ์การจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี (Onground) ที่ลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/.../14BjGlDDpoRpP1ALnjHq.../view... หรือที่ www.redcrossfair.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการจัดงานกาชาด

โทรศัพท์ 0 2256 4623, 0 2256 4440-3 ในวันและเวลาราชการ

E-mail : FR-event@redcross.or.th หรือที่ Facebook : งานกาชาด Red Cross Fai


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่