สภากาชาดไทยร่วมสนับสนุนโครงการแม่บ้านทัพฟ้าฯ เพื่อผู้พิการจังหวัดชายแดนใต้ 2567
image-card

01 พฤษภาคม 2567
SHARE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ พร้อมที่นอนลม เก้าอี้อาบน้ำ และชุดธารน้ำใจ ให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการดำเนินกิจวัตรประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ อันจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการดำเนินงานของ “โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2567” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น 31 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่าย ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี