วาสลีน จัดโครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน เพื่อสภากาชาดไทย
image-card

29 กุมภาพันธ์ 2567
SHARE

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และผลิตภัณฑ์วาสลีนปิโตรเลียมเจลลี่จำนวน 10,000 ชิ้น จาก นางสาวสถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง  ผู้นำด้านพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จากโครงการ สกินส์ ฟอร์ สกิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนังสำรองในธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยสำหรับผู้ที่ผิวหนังได้รับบาดเจ็บเสียหายอย่างรุนแรงต่อไป รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่