วิ่งการกุศล "มาRUNดูแก" ร่วมสนับสนุนเงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
image-card

22 กุมภาพันธ์ 2567
SHARE

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 666,660 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก คุณอภิวันท์ บากบั่น คุณปาจรีย์ ณ นคร คุณวีระเกียรติ เอื้อประเสริฐวณิช คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล และคุณเทวิกา เอื้อประเสริฐวณิช จากการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล Nitade Fund Run 2024 “มาRunดูแก” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 เพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่