Art Tech Home สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
image-card

12 กุมภาพันธ์ 2567
SHARE

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณเจตนา โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ตเทค โฮม จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่