SONY ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
image-card

30 มกราคม 2567
SHARE

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 383,916 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) จากนายเรียว อาเมมิยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทโซนี่ ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่