สภากาชาดไทยมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในโมร็อกโก
image-card

07 พฤศจิกายน 2566
SHARE

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นายอานนท์ เชิงชวโน ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย (ตามลำดับ) ร่วมส่งมอบเงินบริจาคจำนวนรวม 1,138,300 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จากสภากาชาดไทยจำนวน 723,000 บาท และเงินบริจาคที่เปิดรับจากประชาชนผ่านสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จำนวน 415,300 บาท ผ่านการดำเนินงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโก เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศโมร็อกโก โดยมี H.E. Mr. Abderrahim Rahhaly เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบในนามประชาชนชาวโมร็อกโก และสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโก จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลโมร็อกโกและสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโกกำลังร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่