พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
image-card

04 กันยายน 2566
SHARE

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้ช่วยเหลือผู้ซึ่งตกอยู่ในเขตอันตรายถึงเสียชีวิตได้ให้รอดพ้นอันตรายและผู้ซึ่งมีความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ และพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 (โซน B) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย