ทีทีบี ร่วมสนับสนุนโครงการ Charity Kids’s club การออมเพื่อการให้
image-card

24 พฤษภาคม 2566
SHARE

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จาก คุณวิณัฐฏา วรรณจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร ผู้แทนธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสร้างจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนผ่านโครงการ Charity Kids’s club การออมเพื่อการให้ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่