กลุ่มบริษัทและพนักงาน ไทยไอซิน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
image-card

09 พฤษภาคม 2566
SHARE

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากผู้แทนกลุ่มบริษัทและพนักงาน ไทยไอซิน ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะของสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) ซึ่งมีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่