สภากาชาดไทย จับมือ กทม.“ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่
image-card

23 มกราคม 2566
SHARE

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธาน ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของกทม. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อาสาสมัครกาชาด อาสายุวกาชาด จำนวนกว่า 900 คน และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างความตระหนัก และเป็นองค์กรแห่งการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ “ภาวะโลกร้อน” เป็นหนึ่งใน Central Theme เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมในปี 2566


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่