สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายExtended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
image-card

23 มกราคม 2566
SHARE

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณพิชัย พิรัญเจริญ และคุณดรัล คุณชัญญพร พิรัญเจริญ เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย Extended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่