บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร Extended OPD
image-card

22 มิถุนายน 2565
SHARE

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล ผู้แทนบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย Extended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่