ล็อกซเล่ย์ ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร Extended OPD
image-card

08 เมษายน 2565
SHARE

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 999,999 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณอวยชัย รางชัยกุล CEO บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่