ร่วมสนับสนุนสภากาชาดยูเครน
image-card

09 มีนาคม 2565
SHARE

สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเคราะห์กรรมเมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักการกาชาดสากล ขอเชิญร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งผ่านการปฏิบัติงานของสภากาชาดยูเครน


📌 ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม

• ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”

• เลขที่บัญชี 001-1-34567-0

📌 กรณีการโอนเงิน - หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “เพื่อสนับสนุนสภากาชาดยูเครน” พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

📌 หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
    ไม่พบข่าวที่เกี่ยวข้อง!
ติดตามเราได้ที่