ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566
image-card

03 มกราคม 2566
SHARE


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566


ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ชาย - หญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว และมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ในเวลาราชการ


ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2566


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภูเบศ จันทรวิรุจ และนายสุธากร แดงเกิด โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3794 , 5389


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
    ไม่พบข่าวที่เกี่ยวข้อง!
ติดตามเราได้ที่