ยูนิลีเวอร์รวมสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย
image-card

08 ธันวาคม 2565
SHARE

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 117,400 ชิ้น รวมมูลค่า 1,185,560 บาท จาก ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรนดิ้ง จำกัด เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยแก่ผู้ที่ประสบปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่