สมทบทุนโครงการภัยพิบัติ
image-card

11 เมษายน 2565
SHARE

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาท) จากการจัดงานฌาปนกิจของคุณแม่อาง้อ แซ่เฮี้ย (สันติวัฒนา) โดยมี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และครอบครัว เป็นผู้มอบ เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อภัยพิบัติต่าง ๆ ในประเทศ รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่