ครอบครัวรุจนพรพจี ร่วมสนับสนุนสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารExtended OPD
image-card

08 เมษายน 2565
SHARE

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จากคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยครอบครัว เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่