สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
image-card

17 มีนาคม 2565
SHARE

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก Mr.YAHYA (MOH’D GHAZI) GHALEB QATRAMIZ กรรมการบริษัท Ambienee Consulting เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่