ยูเมะพลัส ส่งมอบรายได้กิจกรรม “ส่งต่อ...ความห่วงใย”ปี 9 สมทบทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
image-card

07 ตุลาคม 2564
SHARE

สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,632,487 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จาก บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) โดยการจัดกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี 9 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นรายได้ในเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่