สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
image-card

28 กันยายน 2564
SHARE

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย นำโดย นายถนัดกิจ เตชานุกูลชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่