โครงการ TBS CONNECT อิ่ม&บุญ ส่งพลังสู่พี่น้องร่วมชาติ
image-card

10 กันยายน 2564
SHARE

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบยาเวชภัณฑ์และของอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร หน้ากากอนามัย ยาพาราเซตามอล น้ำดื่ม เป็นต้น รวมมูลค่าทั้งหมด 47,288 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จากโครงการ TBS CONNECT อิ่ม&บุญ โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ) นำโดย คุณ ศศมน หวังมงคลเลิศ ผู้แทนส่งมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่