ส่งต่อความห่วงใยถึงชาวนนทบุรี
image-card

08 กันยายน 2564
SHARE

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้เป็นเครื่องป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่