สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมก้าวผ่านวิกฤต COVID-19
image-card

08 กันยายน 2564
SHARE

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบข้าวสารจำนวน 300 ถุง 600 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 1,000 กระป๋อง จากสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ โดย ดร. อโนมา วิจิตรวิกรม โดยมีคุณจิรพัฒน์ บรรฑูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ เป็นผู้แทน ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่