สมัครรับข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 13 ก.ย. 59


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนการจัดงานฯ ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 210 ราย ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย