สมัครรับข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอโครงการ "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล" 6 ก.ย. 59


นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ว่าที่ ร.อ. ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เข้าพบ คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อนำเสนอโครงการ "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล" เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ