สมัครรับข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเพื่อโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ 19 ส.ค. 59


คุณพฤฒธร โรสเรส ประธานคณะทำงานพิเศษ นางสาว ภัคชลี จิระวุติ นางสาวนิตยดา ทิพโกมุล คุณประวิทย์ จุลวัฒนพงษ์ คณะทำงานพิเศษ มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัยในอุปถัมภ์ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา และชมรมรักษ์พ่อหลวง มอบเงิน จำนวน 403,200 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้