สมัครรับข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

BAFS มอบเงินช่วยเนปาล 30 เม.ย. 58


หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 93,900 บาท จากคุณสุวิภา สุขเจริญโชค ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บริการเชื้องเพลิงการบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) (BAFS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย