สมัครรับข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำใจสู่ฟิลิปปินส์ 9 ม.ค. 57


ผู้แทน บริษัท เอ็นอีซี คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 20,320 บาท เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบวาตภัยจากไต้ฝุ่น “ไห่เยี่ยน” ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี คุณจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ