สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์  
LPN เชิญร่วมบริจาคโลหิต@ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่ 21 สค.54 11.30-15.30 น.   ::    ประกวดเรียงความ “แรงบันดาลใจ จากคนเก่งหัวใจแกร่ง” ชิงทุนการศึกษากว่า 60,000 บาท ดูเว็บสานรัก www.sarnrak.net   ::   

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย 12 ก.พ. 55


          เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดมีความรักความสามัคคีอีกทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2555 ซึ่งครบรอบ 90 ปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของเหล่ายุวกาชาด และนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน

          ในพิธีฯ มีเหล่ายุวกาชาดและอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน