สมัครรับข่าวสาร

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ - คุณยุพา ล่ำซำ พร้อมด้วย วรรณพร พรประภา (บุตรสาว) ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้าน บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ มอบช่อดอกไม้ร่วมอวยพร คุณยุพา ล่ำซำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 25 พฤศจิกายน 2557  ณ บ้านพักย่านสุขุมวิท

ตระกูลล่ำซำมอบเงิน