สมัครรับข่าวสาร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ประจำปี 2557” ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายการจัดหารายได้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี เฝ้ารับเสด็จ
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถง อาคารจัตุรัสจามจุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ประจำปี 2557” และทอดพระเนตรวีดิทัศน์รวมกิจกรรมจุฬาฯ ช่วยกาชาด
งาน "จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ปี พ.ศ. 2557" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้" รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย สำหรับภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 220 ร้าน การแสดงต่าง ๆ บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาของนักเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับสภากาชาดไทยและปัญหาสุขภาพ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เรื่อง “สภากาชาดไทย ช่วยคลายทุกข์...สร้างสุขสู่สังคม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเปิดบ้านจุฬาฯ พาน้องชมสภากาชาดไทย ฯลฯ

ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ฟรี! ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร โทร. 0 2218 3364-5 และที่ศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาดไทย โทร. 1664 หรือเว็บไซต์ www.chula.ac.th และ  www.redcross.or.th


พิธีเปิดงานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด 14-07-2557