สมัครรับข่าวสาร

กิจกรรมใหม่

โครงการ "เพราะรัก" กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย 30 มิ.ย. 59


สภากาชาดไทย เชิญคนไทยร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย
ผ่านการสนับสนุนเสื้อเพื่อการกุศล "ชราอย่างมีคุณภาพ" ในโครงการเพราะรัก

          โครงการ "เพราะรัก" เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมกันทำบุญด้วยการสนับสนุนเสื้อยืดภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อชุด "ชราอย่างมีคุณภาพ" เพื่อมอบให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวและคนที่รัก แทนความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมสนับสนุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย ศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข ตอบสนองแนวโน้มผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

         
กองทุน สธ. เพื่อผู้สูงวัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล "อาคาร ส.ธ." ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระราชทานชื่ออาคารตามพระนามาภิไธยย่อ "สิรินธร" เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงวัยแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมศักดิ์ศรี ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงวัยเพื่อให้ผู้สูงวัยและชุมชนมีความรู้ความสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแหล่งการวิจัยและสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม กับวัฒนธรรมของไทย และนำองค์ความรู้นั้นกระจายไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ทางกองทุนฯ ยังต้องการทุนทรัพย์จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาเพิ่มเติมในการสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ตามพันธกิจของอาคาร เช่นเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์          สภากาชาดไทย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ส่งต่อรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงวัยทั่วประเทศกับโครงการเพราะรัก เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ด้วยการอุดหนุนเสื้อชุด "ชราอย่างมีคุณภาพ" ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด "รอยยิ้มที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย" สื่อถึงความปรารถนาดีที่ส่งต่อถึงผู้สูงวัย เสื้อโปโลจำหน่ายราคาตัวละ 500 และเสื้อทีเชิ้ตราคาตัวละ 250 บาท

ขนาด (SIZE) เสื้อโปโล (POLO SHIRT) ราคา (PRICE)
XS รอบอก 36'' 500
S รอบอก 38'' 500
M รอบอก 40'' 500
L รอบอก 42'' 500
XL รอบอก 44'' 500
XXL รอบอก 46'' 500

ขนาด (SIZE) เสื้อคอกลม (T-SHIRT) ราคา (PRICE)
XS รอบอก 36'' 250
S รอบอก 38'' 250
M รอบอก 40'' 250
L รอบอก 42'' 250
XL รอบอก 44'' 250
XXL รอบอก 46'' 250ช่องทางการจำหน่าย
1. สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 2256 4623, 0 2256 4440

2. ร้าน ฬ.จุฬา ตึก ภปร. ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

3. จุดแลกของสมนาคุณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2229 7446


 
 ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย