สมัครรับข่าวสาร

กิจกรรมปี 2552

งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 12 ส.ค. 52      งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 จัดโดยสภากาชาดไทย  ร่วมกับ  กลุ่มศิลปินอิสระ ’ 96 และโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาค 2552 และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โดยในปีนี้มีศิลปินเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 370 ราย นำผลงานภาพวาดมาแสดงเป็นจำนวน  594  ภาพ