สมัครรับข่าวสาร

กิจกรรมใหม่

โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 3 1 ก.ค. 57


สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรัก
กับโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทย"

          สภากาชาดไทย ด้วยการสนันสนุนจาก บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด จัดโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นที่ขาดโอกาส ได้มีความรู้ เข้าใจ ที่จะดูแลสุขภาวะทางตาด้วยตนเอง และผลกระทบที่เกิดจากสุขภาพ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุโรคทางตา และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ การมีน้ำใจในสังคม และร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อร่วมระดมทุนเพื่อสมทบทุนมอบให้กับ "หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อคืนแสงสว่างและเปิดโอกาสในการมองเห็นให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสายตา ได้กลับมามองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอีกครั้ง โดยริเริ่มจากการปลูกฝังจากบุคลากรในองค์กรทุกคน ให้เป็นต้นแบบของการมอบความสุขแก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนผู้ที่มีจิตอาสาที่รักการถ่ายภาพทุกท่าน ได้ร่วมทำสิ่งดีๆ แก่สังคมไปด้วยกัน ขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านมาร่วมส่งต่อความรักไปกับเรา โดยร่วมเปลี่ยนพลัง "ความรัก" เป็นพลังของการ "ให้" กับโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 3" 

          นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า "สภากาชาดไทย ได้ก่อตั้ง "โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อให้บริการรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้พระราชทานนามว่า "หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นหน่วยแพทย์พระราชทานเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาโรคตา อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ ให้ได้รับการบริการรักษาอย่างถูกต้อง จนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
          การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ นอกจากจะปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่หลักแล้ว ยังให้บริการเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร โดยรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่อีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมานานกว่า 19 ปี ได้รักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 150, 000 ราย และสามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยยากไร้มาแล้วกว่า 40,000 ราย แต่ยังคงมีผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอรับความช่วยเหลือ ซึ่งสภากาชาดไทยจะยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางดำเนินภารกิจของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ต่อไป"

          นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด กล่าวว่า "บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด ของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก่อตั้งโครงการเพื่อสังคมไทยขึ้น เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีคืนกลับสู่สังคม และสร้างสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตให้กับสังคมไทย โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทาง บริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับวงการการถ่ายภาพไทย เพื่อผลักดันการเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้รับ อย่างสอดคล้องและเกิดสมดุลในสังคมไทย การมอบโอกาสทางการมองเห็น เป็นการแบ่งปันที่เราตระหนักรู้ถึง ปัญหาในความมืดมน ที่ส่งผลให้ชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้น ด้วยความด้อยโอกาสในการมองเห็น บิ๊กคาเมร่า จึงขอใช้โอกาสที่ได้เห็นปัญหา นำมาแสวงหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อเร่งคืนโอกาสในการกลับมามองโลกนี้อีกครั้ง ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เราได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงาน องค์กร น้ำใจดี ที่อยู่กับเราในโลกของการถ่ายภาพ นับเป็นโอกาสที่จะทำให้แสงสว่างมีมากพอต่อดวงตาที่กำลังประสบปัญหาเหล่านั้น หากแต่เรายังไม่สามารถหยุดปัญหาของผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็นที่กำลังรอแสงสว่าง ในวันนี้เราจึงต้องเดินหน้าโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยต่อไป  ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อระดมทุนหารายได้ เข้าสู่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย อาทิ ตั้งกล่อง Love Box รับบริจาค ณ ร้าน Big Camera ทั้ง 220 สาขาทั่วประเทศ และร้านของพันธมิตรกล้องทุกค่าย รวมทั้งมีการจัดทำของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อยืด และตุ๊กตาหมี พร้อมจัดทำนิทรรศการภาพถ่าย ชุด "เพราะความรักทำให้ตาสว่าง" ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Photo Book ฉบับพิเศษโดยช่างภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่ผลิตเพียง 999 เล่มเท่านั้น ออกวางจำหน่าย รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับภาคภาคีต่างๆ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 1 กรกฎาคม 2558 โดยตั้งเป้าหมายการระดมทุนไว้ที่จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)"

          สภากาชาดไทย และบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเปิดตาดีให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมสนับสนุนเสื้อยืดโครงการ จำหน่ายในราคา  200 บาท และตุ๊กตาหมี ในราคา 350 บาท หรือสมทบทุนได้ที่กล่อง Love Box ณ BIG Camera ทั้ง 220 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ท่านสามารถร่วมคืนแสงสว่าง...และมอบชีวิตใหม่ในการมองเห็นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา เพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับมามองโลกอย่างมีความสุขอีกครั้ง ด้วยการแบ่งปันความรัก โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ประเภท "กระแสรายวัน" ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย" เลขที่บัญชี 023-6-06799-0 ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินโปรดส่งสำเนาโอนเงิน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ระบุ "เพื่อหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย" ส่งแฟกซ์มาที่ 0 2652 4440 หรืออีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.redcrossfundraising.org         
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 3" ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด โทร 0 2809 9956 ต่อ 6112, 6113 เว็บไซต์ www.bigcamera.co.th และฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2251 1218 ต่อ 124 เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org
  งานแถลงข่าวโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 3"