สมัครรับข่าวสาร

กิจกรรมใหม่

แถลงข่าว "จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด" 8 ก.ค. 57


เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์  กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ปี พ.ศ. 2557" ภายใต้แนวคิด "ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้" ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 -  21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดงาน "จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ปี พ.ศ.2557" ในวันจันทร์ ที่ 14 ก.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี
 
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น สินค้าจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ร้านจิตรลดา ร้านภูฟ้า ร้านธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ การแสดงจากชมรมนิสิตจุฬาฯ วง CU Band บนเวทีจักรพงษ์ ตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์  นิทรรศการ "ศาสตร์มหาวิทยาลัย" นิทรรศการ "9 ทรรศวรรษ พัฒนาทางกายภาพของจุฬาฯ" การแข่งขันตอบปัญหา เรื่องสภากาชาดไทยและปัญหาสุขภาพ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ฟรี! ระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร โทร. 0 2218 3364-5 และที่ศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาดไทย โทร. 1664 หรือเว็บไซต์
www.chula.ac.th และ  www.redcross.or.th