สมัครรับข่าวสาร

กิจกรรมใหม่

ร่วมเช่าบูชาเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ 31 ธ.ค. 59


         เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมี นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ  และทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์  บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์  ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสั่งจองสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพวาดต้นแบบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาจารย์ปัญญา  เพ็ชรชู
ศาสตรเมธี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ด้านจิตรกรรมสากล
จิตรกรผู้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้นแบบเหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 


          สำหรับรูปแบบของเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะพิเศษโดดเด่นคือ  ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ผู้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมีนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ ด้านหลังกลางเหรียญประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งย่อมาจาก "มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาธิราช" อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อประจำพระองค์  และรอบริมเหรียญสลักข้อความอันเป็นที่ระลึกว่า  "๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗"

 

         ทั้งนี้ เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จัดสร้างโดยสำนักกษาปณ์ 2 แห่ง ประกอบด้วย
เหรียญสำนักกษาปณ์โมเน่ เดอ ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาบันอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 1,000  ปี   ขนาดเหรียญ 3.01 x 2.65 เซนติเมตร ซึ่งมีลำดับหมายเลขสลักที่สันขอบเหรียญทุกเหรียญ โดยจำหน่ายเป็นชุด ทอง เงิน และบรอนซ์ เหรียญทอง 99.9% น้ำหนักโดยประมาณ 30 กรัม เงิน  95% น้ำหนักประมาณ 16 กรัม บรอนซ์ น้ำหนักประมาณ 13 กรัม จัดสร้างจำนวน 999 ชุด ราคาชุดละ 120,000 บาท จำหน่ายแยก เหรียญเงิน 95%  น้ำหนักประมาณ 16 กรัม จัดสร้างจำนวน 5,000 เหรียญ ราคาเหรียญละ 6,900 บาท  เหรียญบรอนซ์ น้ำหนักประมาณ 13 กรัม จัดสร้างจำนวน 10,000 เหรียญ ราคาเหรียญละ 2,000 บาท

เหรียญสำนักสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง ขนาดเหรียญ 3.2 x 2.6 เซนติเมตร เหรียญฯ เนื้อเงิน น้ำหนักประมาณ 14 กรัม จัดสร้างจำนวน 30,000 เหรียญ ราคาเหรียญละ 3,000 บาท เนื้อทองแดง น้ำหนักประมาณ 12 กรัม จัดสร้างจำนวน 1,000,000 เหรียญ ราคาเหรียญละ 200 บาท


         ในการนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลขั้นสูง ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธ์ ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลยิ่ง

         สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับไว้บริการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยการร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัว  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 2251 1218 ต่อ 124 หรือเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org  , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0 2256 4409 , ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0 2256 4380, 0 2256 4505, 0 2251 7804 หรือเว็บไซต์ www.chulalongkornhospital.go.th ทั้งนี้ท่านสามารถสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ

  งานแถลงข่าวโครงการเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  พิธีมังคลาภิเษกเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์