ท่านสามารถตรวจผลสลากกาชาดได้ที่ facebook สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย